Opći uvjeti internet prodaje

Na temelju članka 4. st.1. t.31 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 41/2018) i članka 45. Općih uvjeta prijevoza predsjednik Uprave Autotrans d.d. dana 18. kolovoza 2023. donosi slijedeće

 

Opće uvjete internet prodaje voznih karata

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će Autotrans d.d. (dalje: Autotrans) na internet stranici www.arriva.com.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.

 

II  UGOVOR O PRIJEVOZU 

Članak 2.

Autotrans pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranici www.arriva.com.hr.

Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje je osigurano, kako u polaznom tako i u povratnom smjeru, ukoliko je kupljena povratna karta s fiksnim povratkom. Naknada se naplaćuje prema važećem cjeniku.
Ukoliko je putem interneta kupljena povratna karta s otvorenim povratkom, naknadno odnosno prije samog povratka potrebno je izvršiti rezervaciju sjedala na internet stranici www.arriva.com.hr odnosno jednom od prodajnih mjesta, pri čemu se naplaćuje naknada prema važećem cjeniku.

Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektroničke pošte.

 

III DOSTAVA VOZNE KARTE I RAČUNA

Članak 3.

Prilikom ulaska u vozilo kupac je obavezan predočiti voznom osoblju odgovarajući kupon vozne karte, a isto može učiniti u elektroničkom obliku na svom pametnom telefonu ili tabletu ili ispisati kartu te je predati vozaču. 

Za pojedine polaske kupac je dužan ispisati kartu, o čemu će biti obaviješten u procesu kupnje karte, kao i u e-mail poruci prilikom dostave vozne karte i računa.

 

IV NAKNADE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranici www.arriva.com.hr.

First minute prodaja voznih karata vrši se isključivo prema Specifičnim uvjetima First minute prodaje voznih karata.

Prodaja voznih karata uz promo kod vrši se isključivo prema Specifičnim uvjetima korištenja promo koda.

Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim/debitnim karticama American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners.

Obročno plaćanje nije moguće.

 

V ROKOVI ZA PRODAJU

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranici www.arriva.com.hr najkasnije:

  • 15 minuta prije početka putovanja

 

 VI REGISTRACIJA KORISNIKA

Članak 6.

U cilju boljeg korisničkog iskustva pri kupovini voznih karata, na Internet stranici www.arriva.com.hr omogućena je registracija korisnika. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije te se obvezuje voditi brigu o sigurnosti svoje lozinke. Kupac je, nadalje, odgovoran za sve aktivnosti izvršene preko njegovog korisničkog računa, uključujući i aktivnosti drugih osoba, bez obzira da li ih je kupac ovlastio ili te osobe neovlašteno koriste korisnički račun kupca.

Autotrans nije odgovoran za situacije nastale kao posljedica neovlaštenog korištenja korisničkog računa kupca te ima pravo uskratiti pristup i davanje svih ili djelomičnih usluga takvom korisniku.

 

VII POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 7.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema Općim uvjetima prijevoznika čiju je voznu kartu putnik kupio, osim u slučajevima First minute kupnje pri čemu vrijede Specifični uvjeti First minute prodaje voznih karata i pri kupovini karte sa promo kodom pri čemu vrijede Specifični uvjeti korištenja promo koda. 

U slučaju odustanka od putovanja putnik ima mogućnost izbora da mu se:

  • izvrši povrat naknade za prijevoz u novcu umanjen za 10 % manipulativnih troškova
  • izda vrijednosni bon bez umanjenja naknade za prijevoz na ime manipulativnih troškova, a koji vrijednosni bon je isti u obvezi iskoristiti u roku 12 mjeseci od dana izdavanja istog.

Putnik nema pravo na povrat novca uplaćenog za rezervaciju.

Povrat naknade za prijevoz uz izdavanje vrijednosnog bona u 100% iznosu naknade za prijevoz potrebno je zatražiti na internet stranici Moj booking. Vrijednosni bon dostavlja se na e-mail adresu.

Povrat naknade za prijevoz u novcu ostvaruje na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za prijevoz, dostupnog u pdf formatu na internet stranici Povrat nova i promjena termina putovanja. Ispunjeni zahtjev potrebno je pravovremeno poslati na e-mail adresu reklamacije@arriva.com.hr ili poslati preporučenom poštom na adresu Autotrans d.d., Služba podrške prometu i prodaji, p.p. 288, 51000 Rijeka. Povrat naknade za prijevoz vrši se na broj kreditne/debitne kartice kojom je izvršena kupovina Internet vozne karte. Bankarske troškove povrata snosi putnik.

 

VIII KORIŠTENJE VRIJEDNOSNOG BONA

Članak 8.

Izdani vrijednosni bon može se iskoristiti za kupnju nove vozne karte 12 mjeseci nakon izdavanja istog. Vrijednosni bon nije moguće iskorititi Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji.
Ako je cijena naknade za prijevoz prilikom kupnje nove vozne karte viša od iznosa vrijednosnog bona putnik mora nadoplatiti razliku između iznosa vrijednosti bona i cijene vozne karte.
Ako je cijena naknade za prijevoz prilikom kupnje nove vozne karte niža od iznosa vrijednosnog bona, za preostali ne iskorišteni iznos vrijednosnog bona izdaje se novi vrijednosni bon s novim rokom važenja koji se može iskoristiti prilikom kupnje neke druge vozne karte.

Vrijednosni bon ne može se zamijeniti za gotovinu.

 

IX IZMJENA TERMINA PUTOVANJA

Članak 9.

Izmjena termina za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti Zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

Izmjena termina nije moguća ukoliko je vozna karta kupljena u sklopu First minute ponude.

Kod povratne karte, prethodno rezervirani termin povratka moguće je promijeniti putem internet stranice Rezervacija povratnog putovanja, pri čemu se naplaćuje nova rezervacija.

 

X DODATNE INFORMACIJE

Članak 10.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:

Autotrans d.d.

p.p. 288, 51000 Rijeka

Info centar

Tel: +385(0) 72 660 660

e-mail: info@arriva.com.hr

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti prijevoza prijevoznika koji obavlja prijevoz.

Za eventualne sporove između putnika i prijevoznika nadležan je sud Republike Hrvatske prema propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzije teksta ovih Općih uvjeta.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

Članak 12.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici www.arriva.com.hr.
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata od dana 13. svibnja 2022. godine.

 

Član Uprave

Vedran Tomičić, dipl.oec.