O nama


Arriva Hrvatska d. o. o.
Osijek, Sv.Leopolda Mandića 33

Članice Grupe

Autotrans d.d. Cres, Šetalište 20. travnja 18
Telefon: +385 51 66 03 00
Fax: +385 51 21 19 88
E-mail: autotrans@arriva.com.hr

Autoprometno poduzeće d.d Požega, Industrijska 14
Telefon: +385 34 27 31 03
Fax: +385 34 27 10 71
E-mail: info.app@arriva.com.hr

Panturist d.d Osijek, Sv. L. B. Mandića 33
Telefon: +385 31 22 62 26
Fax: +385 31 22 62 53
E-mail: panturist@arriva.com.hr