Specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata

  • Raspoloživo samo na određenim relacijama prema odabiru prijevoznika i to isključivo za prodaju voznih karata putem Interneta i Arriva Croatia mobilne aplikacije.
  • Broj mjesta na pojedinoj relaciji je ograničen.
  • Rezervacija sjedala naplaćuje se u procesu bookinga u iznosu od 5,00 kn za tuzemnu kartu odnosno 10,00 kn za inozemnu putnu kartu.
  • First minute popuste nije moguće međusobno zbrajati, kombinirati, ni pribrajati sa ostalim odobrenim popustima i ponudama, uz iznimku online popusta od 5%.
  • Kupnjom first minute karte nije moguće izmijeniti termin putovanja.
  • Kupnjom first minute karte nije moguće odustati od putovanja i ostvariti povrat naknade.
  • Prijevoz putnika odvija se prema Općim uvjetima prijevoza prijevoznika koji obavlja prijevoz dostupnim na Internet stranici www.arriva.com.hr.
  • Za sve što nije izričito navedeno u ovim specifičnim uvjetima first minute prodaje voznih karata primjenjuju se Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata.
  • Ovi specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata stupaju na snagu danom donošenja i putnicima su dostupni na Internet stranici www.arriva.com.hr.