Specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata

Na temelju članka 7. stavak 1 Općih uvjeta Internet prodaje voznih karata od 25. listopada 2021.g. Uprava Društva dana 03.prosinca 2021. donosi

Specifične uvjete first minute prodaje voznih karata

  • Raspoloživo samo na određenim relacijama prema odabiru prijevoznika.
  • Broj mjesta na pojedinoj relaciji je ograničen.
  • First minute popuste nije moguće međusobno zbrajati, kombinirati, ni pribrajati sa ostalim odobrenim popustima i ponudama, uz iznimku online popusta od 5%.
  • Kupnjom first minute karte nije moguće izmijeniti termin putovanja.
  • Rok važenja povratne putne first minute karte iznosi 30 dana.
  • Prijevoz putnika odvija se prema Općim uvjetima prijevoza prijevoznika koji obavlja prijevoz dostupnim na Internet stranici www.arriva.com.hr.
  • Za sve što nije izričito navedeno u ovim specifičnim uvjetima first minute prodaje voznih karata primjenjuju se Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata.
  • Ovi specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata stupaju na snagu danom donošenja i putnicima su dostupni na Internet stranici www.arriva.com.hr.

Ova odluka stupa  na snagu danom donošenja i stupanjem na snagu iste stavljaju se izvan snage prethodno doneseni specifički uvjeti first minute prodaje voznih karata.

 

Član Uprave

Vedran Tomičić dipl.oec.