Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
11:45 - 18:00
Vrijeme vožnje:
06:15
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
11:45 - 16:55
Vrijeme vožnje:
05:10
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
11:45 - 17:10
Vrijeme vožnje:
05:25
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
15:10 - 20:40
Vrijeme vožnje:
05:30
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
15:45 - 21:10
Vrijeme vožnje:
05:25
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
22:30 - 03:45
Vrijeme vožnje:
05:15
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info: