Hinfahrt - Ankunft06:00 - 11:45

Dauer: 05:45

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek
239,00 kn Grundpreis   239,00 kn

Nur noch 7 Plätze verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft06:00 - 12:15

Dauer: 06:15

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek

Hinfahrt - Ankunft08:10 - 13:30

Dauer: 05:20

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek

Hinfahrt - Ankunft11:45 - 18:00

Dauer: 06:15

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek

Hinfahrt - Ankunft11:45 - 16:45

Dauer: 05:00

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek
239,00 kn Grundpreis   239,00 kn

Nur noch 5 Plätze verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft15:10 - 20:40

Dauer: 05:30

 
Beförderer: Autotrans d.d.
216,00 kn Grundpreis   216,00 kn

Nur noch 2 Plätze verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft22:30 - 03:45

Dauer: 05:15

 
Beförderer: Autotrans d.d.
koop. Autotrans/Panturist