Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:40 - 18:00
Vrijeme vožnje:
07:20
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:40 - 17:10
Vrijeme vožnje:
06:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:15 - 20:40
Vrijeme vožnje:
06:25
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
21:40 - 03:45
Vrijeme vožnje:
06:05
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info: