Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
05:10 - 11:30
Vrijeme vožnje:
06:20
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
05:10 - 11:45
Vrijeme vožnje:
06:35
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
05:10 - 12:15
Vrijeme vožnje:
07:05
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
07:00 - 13:30
Vrijeme vožnje:
06:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:40 - 18:00
Vrijeme vožnje:
07:20
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:40 - 16:45
Vrijeme vožnje:
06:05
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:40 - 17:10
Vrijeme vožnje:
06:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:15 - 20:40
Vrijeme vožnje:
06:25
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info: