Hinfahrt - Ankunft10:40 - 18:00

Dauer: 07:20

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek
269,00 kn Grundpreis   269,00 kn

Nur noch 7 Plätze verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft10:40 - 16:50

Dauer: 06:10

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek
269,00 kn Grundpreis   269,00 kn

Nur noch 7 Plätze verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft14:15 - 20:40

Dauer: 06:25

 
Beförderer: App d.d. Požega
243,00 kn Grundpreis   243,00 kn

Nur noch 1 Platz verfügbar!

Hinfahrt - Ankunft14:40 - 21:05

Dauer: 06:25

Umst.
Beförderer: Panturist d.d. Osijek

Hinfahrt - Ankunft21:40 - 03:45

Dauer: 06:05

 
Beförderer: Autotrans d.d.
koop. Autotrans/Panturist