Autotrans - podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Obrazac prigovora nalazi se na internet stranici prijevoznika i dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr ili osobno u prostorije Autotrans d.d. na adresi Škurinjska cesta 2a 51000 Rijeka, u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati, pri čemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne karte, osim u slučaju kada se radi o voznoj karti kupljenoj putem interneta kada se u obrascu navodi samo broj narudžbe internet karte.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju.

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor, odnosno ukoliko izostane odgovor putniku na prigovor u propianom roku, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Autotrans u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Reklamacija se podnosi na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr ili osobno u prostorije Autotrans d.d. na adresi Škurinjska cesta 2a 51000 Rijeka, u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru i reklamaciji.