Zaštita okoliša

Grupa Arriva zalaže se za pružanje atraktivne i održive alternative upotrebi osobnih vozila povezivanjem usluga i prodaje karata te poboljšanjem kvalitete kako bi se povećao broj ljudi koji se koriste Arrivinim uslugama. Grupa se zalaže za veću kupnju održivog goriva, energije i vozila koja bilježe niske emisije ispušnih plinova te za nabavu druge održive robe i usluga kad god je to praktično. Stoga neprestanim unaprjeđenjem svojih postupaka i usluga Arriva smanjuje utjecaj koji njezino poslovanje ima na okoliš. 

Naše aktivnosti/nastojanja u pogledu zaštite okoliša znače sljedeće:

 • poboljšanja usmjerena na ciljane skupine: gorivo, kemikalije, vodu, energiju i postupanje s otpadnim materijalom. To dovodi do smanjene potrošnje i smanjenja ispuštanja,
 • usmjeravanje na dodatno obrazovanje naših djelatnika kako bi se zajamčilo uključivanje i sudjelovanje u aktivnostima / nastojanjima u pogledu zaštite okoliša i
 • osiguranje da poslovna aktivnost poštuje trenutačno zakonodavstvo u pogledu okoliša i drugih važećih zahtjeva.

Aktivnosti/nastojanja u pogledu zaštite okoliša za nas su strateški vrlo važno područje i uvjet za poticanje dugoročne konkurentnosti.

Zalažemo se za sljedeće:

 • podizanje svijesti u pogledu korporativne odgovornosti diljem svojeg poslovanja,
 • odgovorno ponašanje,
 • postati predvodnici kad je riječ o klimatski prihvatljivom i ekološki održivom javnom prijevozu,
 • razmjenu iskustava i
 • olakšavanje razmjene najbolje prakse.

Ekološki ciljevi grupe Arriva

Uveli smo ambiciozne ekološke ciljeve diljem Arrive te nastojimo ostvariti znatna smanjenja:

 • u godišnjim emisijama stakleničkih plinova,
 • u godišnjoj potrošnji energije zgrada i
 • u godišnjoj potrošnji vode.

Ujedno se zalažemo za uporabu veće količine električne energije iz obnovljivih izvora te za smanjenje količine otpada koji odlazi na odlagališta.