Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
04:30 - 11:45
Vrijeme vožnje:
07:15
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
06:15 - 13:30
Vrijeme vožnje:
07:15
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
07:30 - 14:10
Vrijeme vožnje:
06:40
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 18:00
Vrijeme vožnje:
08:00
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 16:55
Vrijeme vožnje:
06:55
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 17:10
Vrijeme vožnje:
07:10
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
13:30 - 20:40
Vrijeme vožnje:
07:10
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:00 - 21:10
Vrijeme vožnje:
07:10
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
21:00 - 03:45
Vrijeme vožnje:
06:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info: