Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 18:00
Vrijeme vožnje:
08:00
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 17:10
Vrijeme vožnje:
07:10
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
13:30 - 20:40
Vrijeme vožnje:
07:10
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
21:00 - 03:45
Vrijeme vožnje:
06:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info: