Supetar

Arriva Supetar

Autotrans d.d.

Adresa:

Put Hrvatskih velikana 2
21400 Supetar

Telefon:

060 88 86 29 (cijena po pozivu iznosi 3,75 kn za pozive iz fiksne i 5,05 kn za pozive iz mobilne mreže)

Mail:

info@arriva.com.hr