PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Karta prema zadovoljstvu"

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Karta prema zadovoljstvu“

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u Nagradnom natječaju, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje Nagradnog natječaja i sudjelovanje u istome.

 

Članak 2.

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, član Arriva grupe (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje Nagradni natječaj „Karta prema zadovoljstvu“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) u razdoblju od 29.02.2024. godine do 31.03.2024. godine na području Republike Hrvatske.

Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i/ili Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i/ili Instagram stranici Priređivača (https://www.instagram.com/arriva.croatia/).

 

Članak 3.

Svrha priređivanja Nagradnog natječaja je promidžba usluga koje pruža Priređivač.

 

Članak 4.

Nagradni natječaj se provodi putem Google obrasca (u daljnjem tekstu: Anketa) na koji će voditi link naveden na: webu www.arriva.com.hr, Facebook (http://www.facebook.com/arrivacroatia/)  i/ili Instagram (https://www.instagram.com/arriva.croatia/) stranici Priređivača i u newsletteru.

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebook Ireland Limited. Facebook Ireland Limited ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj Nagradni natječaj. Također, Facebook Ireland Limited ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje Nagradnog natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagram, Inc. Instagram, Inc. ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj Nagradni natječaj. Također, Instagram, Inc. ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje Nagradnog natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

  

II. Način i pravo sudjelovanja

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici trebaju:

 

  • Odgovoriti na pitanja u Anketi
  • Odgovoriti na nagradno pitanje postavljeno u Anketi „Koji dodatni sadržaj ili usluge bi volio/voljela vidjeti u autobusima Arrive Hrvatska kako bi putovanje bilo zanimljivije?" te pritom odgovor mora biti kreativan i izvediv. 

 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

 

III. Nagradni fond

 

Članak 7.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

  • 3 paketa x 2 povratne karte na postojećim tuzemnim linijama Arrive

Svaki dobitnik osvaja 1 paket karata  

Osvojene autobusne karte mogu se iskoristiti za vožnje do 01.06.2024. godine, ovisno o raspoloživosti.

 

Članak 8.

Nagrade iz članka 7. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti, zamijeniti za druge proizvode ili usluge, te dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i koju su osvojili.

 

IV. Odabir i objava dobitnika

 

Članak 9.

Odabir dobitnika ili dobitnica dana 02.04.2024. provest će žiri Priređivača sastavljen od 4 osobe prema kriteriju kreativnosti i originalnosti.

Imena dobitnika ili dobitnica nagrade bit će objavljena u zasebnoj objavi na Facebook i/ili Instagram stranici Priređivača najkasnije u roku od 24 sata od odabira. 

Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.

Nagradu ne mogu osvojiti sudionici koji su osvojili nagradu u okviru nekog drugog natječaja/darivanja Organizatora u posljednja 3 mjeseca od početka trajanja ovog nagradnog natječaja.

  

Članak 10.

Iz Nagradnog natječaja će biti diskvalificirani oni sudionici koji prekrše Pravila ili prijavljuju sadržaje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne osobe ili sadržaj nije u skladu sa zakonom.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po navedenim stavkama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 11.

Priređivač zadržava pravo da ne podijeli nagradu te istu zadrži i koristi u budućim Nagradnim natječajima u slučaju da se nitko ne prijavi na Nagradni natječaj, da se prijavi nedovoljan broj sudionika i/ili u slučaju da sadržaji koji su prijavljeni na Nagradni natječaj ne ispunjavaju uvjete iz Nagradnog natječaja.

 

V. Preuzimanje nagrada

Članak 12.

U roku od 24 sata od njihovog proglašenja, dobitnik ili dobitnica je dužan/na javiti se na email marketing@arriva.com.hr s točnim podatcima (ime, prezime, adresa i broj mobilnog telefona) radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Ukoliko se ne javi u navedenom roku, gubi pravo na nagradu.

U slučaju gubitka prava na nagradu, Priređivač ima pravo zadržati nagradu i koristiti ju u budućim Nagradnim natječajima.

 

Članak 13.

Dobitnik ili dobitnica je dužan/na svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice.

 

Članak 14.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku/ci.

 

VI. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitniku

 

Članak 15.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. 

Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja Nagradnog natječaja i slanja obavijesti o nagradi.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač javno objavi njihove osobne podatke na službenoj Facebook (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i/ili Instagram stranici (https://www.instagram.com/arriva.croatia/), bez prethodne suglasnosti i da Priređivač njihove navedene osobne podatke koristi u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podatcima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Podatci svih sudionika bit će čuvani 6 mjeseci od okončanja Nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

 

VII. Posebne situacije

 

Članak 16.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i/ili na službenoj Facebook (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i/ili na Instagram stranici Priređivača (https://www.instagram.com/arriva.croatia/). Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti objavom na Internet stranici (www.arriva.com.hr) i/ili na službenoj Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i/ili na službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/arriva.croatia/).

 

VIII. Rješavanje sporova

 

Članak 17.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.

 

U Cresu, 29. veljače 2024. godine     

                

Za AUTOTRANS d.d.

Član Uprave

p.p. Vedran Tomičić, dipl.oec.