Sigurnost

Sigurnost je u središtu svega što činimo. Naš je cilj da budemo prepoznati kao najsigurniji nacionalni pružatelj rješenja za mobilnost s najvećom razinom standarda vožnje. To činimo dokazujući poziciju leadera na području sigurnosti, motiviranjem naših zaposlenika u cilju poboljšanja razine sigurnosti te razmjenom i provođenjem dobre prakse.

Sigurnosni standardi grupe Arriva:

 • snažni sustavi upravljanja sigurnošću koji su ne samo u skladu s lokalnim zakonodavstvom već i zadovoljavaju zahtjevne Arrivine interne sigurnosne i tehničke standarde,
 • osigurati da naši djelatnici sudjeluju u sigurnosnom i profesionalnom osposobljavanju kojim se razvijaju njihove vještine i promiču najviše razine sigurnosti,
 • praćenje sigurnosti na svim razinama poslovanja, od pregleda vozila i sigurnosnih provjera radionica do izvršnih te zdravstvenih i sigurnosnih odbora,
 • revidiranje i pregled našeg pristupa sigurnosti na svim razinama radi neprestanog poboljšanja i
 • dijeljenje najbolje prakse na našim sigurnosnim mrežama diljem Europe te u autobusnom i željezničkom sektoru.
 • Sve osobe, zaposlenici, izvođači i podizvođači koje koristimo moraju imati potrebnu obuku, kvalifikaciju i kompetenciju te obavljaju sve poslove na siguran i zadovoljavajući način, bez ugrožavanja sebe, osoblja naručitelja, posjetitelja ili bilo koje druge osobe u prostorima Arriva Hrvatska.

 

Uz navedeno, Arriva Hrvatska teži osigurati zdravo i sigurno radno okruženje svojim zaposlenicima, izvođačima radova, korisnicima i svima ostalima na koje utječu naše aktivnosti.

U ovim pravilima opisuju se zahtjevi koje će Arriva osigurati da izvođači zadovoljavaju i ispunjavaju prihvatljive zdravstvene i sigurnosne standarde:

 • Sve osobe, zaposlenici, izvođači i podizvođači koje koristimo moraju imati potrebnu obuku, kvalifikaciju i kompetenciju te obavljaju sve poslove na siguran i zadovoljavajući način, bez ugrožavanja sebe, osoblja naručitelja, posjetitelja ili bilo koje druge osobe u prostorima Arriva Hrvatska.
 • Svi će se radovi izvoditi na siguran i kompetentan način u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša, zaštitu na radu i zaštitu od požara. Sva oprema i materijali koji se koriste ili isporučuju udovoljavaju svim pozitivnim propisima i Zakonima.
 • Prije započinjanja posla, potrebno je ishovati odobrenje, upute i dozvolu za rad ako je potrebno.
 • Izvođači moraju imati dogovoreni lokalni kontakt kako bi im se omogućilo redovito izvješćivanje o napretku i pravovremeno prijavljivanje problema, incidenata i ozljeda.
 • Zabranjeno je raditi pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost obavljanja posla, alkohola i droge.
 • Osobe koje stupaju na prostore koje koristi Arriva Hrvatska, dužne su prije stupanja na prostore kojima se kreću vozila, obući reflektirajući prsluk.
 • Prije početka radova i tijekom radova potrebno je poduzeti potrebne zaštitne mjere na mjestu rada i koristiti osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu.
 • Nije dozvoljeno rukovanje opremom ili postrojenjem koje nije u sigurnom radnom stanju.
 • Tijekom vožnje uvijek je nužno koristiti sigurnosni pojas, zabranjeno je koristiti mobilne uređaje i nije dozvoljeno prekoračenje ograničenja brzine. Vožnju je potrebno prilagoditi uvjetima na cesti.
 • Nužno je držati se podalje od opasnih zona/slijepih točaka.
 • Svi trebaju biti svjesni pokretnih dijelova, oštrih rubova i štetnih emisija.
 • Nije dozvoljeno pušenje izvan određenih mjesta za pušenje.
 • Najstrože je zabranjeno pomicanje ili uklanjanje bilo koje poduzete zaštitne mjere bez dopuštenja nadzorne osobe.