Autotrans

Autotrans je vodeći autobusni operater u zapadnom i obalnom dijelu Hrvatske. Široka mreža njegovih podružnica proteže se od Istre, Kvarnera, jadranskih otoka i Dalmacije do Like, Gorskog kotara i Zagreba. Tvrtka ujedno upravlja s 23 autobusne stanice / prodajna mjesta (Zagreb, Split, Blato, Korčula, Supetar, Zadar, Cres, Crikvenica, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Rab, Rijeka, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Gospić, Otočac i Ogulin).

Usluge Autotransa:

 • nacionalne lokalne, regionalne i međugradske autobusne usluge povezuju gradove diljem Hrvatske – od Zagreba, Slavonije i unutrašnjosti do Dalmacije, Istre i Kvarnera, na hrvatskim otocima poput Krka, Cresa, Lošinja, Raba, Paga, Brača i Korčule,
 • međunarodne autobusne usluge između hrvatskih gradova i susjednih zemalja poput Italije, Slovenije, Njemačke, Srbije te Bosne i Hercegovine,
 • autobusni prijevoz od/do zračne luke Dubrovnik,
 • ugovorene usluge: prijevoz učenika osnovnih škola te ugovoreni prijevoz radnika,
 • usluge najma autobusa,
 • turističke usluge za domaće i međunarodne klijente i
 • usluge održavanja vozila.

Osim svoje ključne djelatnosti, odnosno linijskog i povremenog prijevoza putnika, Autotrans pruža turističke usluge za domaće i strane putnike putem svojih pet podružnih ureda, kao i uslugu održavanja vozila putem sedam centara za održavanje i pet servisa diljem Hrvatske.

Povijest

Hrvatski prijevoznički sustav Autotrans započeo je svoj razvoj 1947. godine, kada se u Rijeci, odlukom Ministarstva lokalnog saobraćaja osniva poduzeće pod nazivom „Autobusno poduzeće za Istru i Hrvatsko primorje“. Od kolektiva koji u trenutku osnivanja broji petnaest rabljenih vozila od kojih je deset autobusa različitih marki i tipova, petnaest vozača, jedanaest konduktera i dvadeset pet službenika do današnjeg Autotransa prošlo je 70 godina, a u tom je razdoblju izrastao u sustav koji posjeduje 480 autobusa i zapošljava više od 1000 radnika.


Nekoliko godina i razdoblja činili su prekretnicu u razvoju sustava, a jedna od njih svakako je 1953. godina, kada je poduzeće registrirano za međunarodni transport preimenovano u Autotrans - ime koje se održalo do danas. U to vrijeme organiziraju se i novi poslovi u putničkom i teretnom prometu, a poduzeće se opredjeljuje za tipizaciju voznog parka s vozilima iz inozemstva. Pedesetih godina prošlog stoljeća grade se nove prometnice: otvara se nova asfaltna cesta Rijeka –Zagreb, Jadranska cesta, novi putni pravac prema Dalmaciji, pa Autotrans otvara nove linije.

Slaveći desetogodišnjicu, te s voznim parkom koji broji 41 autobus, dvije autobusne prikolice, 36 kamiona i 18 kamionskih prikolica te 305 zaposlena radnika, svrstava se među vodeće cestovne prijevoznike u tadašnjoj zemlji. 
Sa sloganom „Brzo, udobno, sigurno“ poduzeće nastavlja svoj razvoj i uvodi nove sezonske polaske na međunarodnim i međumjesnim autobusnim linijama.

Provodi se integracija s nekoliko istarskih poduzeća i završava se dugogodišnji proces organiziranja javnog cestovnog prometa na području Istre, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, u čemu je uloga Autotransa presudna.Otvaraju se novi kolodvori, nabavljaju se najmoderniji autobusi koji se koriste za prijevoz putnika na linijama u Beč, Budimpeštu, Dubrovnik…

Osniva se i turistička agencija Autotransa, izvode se građevinske investicije, zapošljavaju se mladi stručni kadrovi, a na dvadesetu obljetnicu postojanja Autotrans posjeduje 147 autobusa koji su prevezli 7.439.000 putnika, te prevalili 10.412.000 kilometara, dok su 203 teretna vozila prevezla 359.563 tona robe. Iste godine zaposleno je 1.047 radnika.

U treće značajno razdoblje ubraja se i 1978. godina kada dolazi do udruživanja u SOUR Kvarnertrans. Udruživanjem u SOUR Autotrans doživljava statusne i organizacijsko-tehničke promjene. 
Prihvaćenom koncepcijom podjele rada unutar SOUR-a, odnosno predajom teretnih vozila i servisa Autoprometu, kao i 1982. godine Gradšpedu teretnih vozila u Pazinu i Buzetu te formiranjem RO Autoremont započeta je nova etapa u koncepciji razvoja Autotransa. U kolektivu je ostalo 746 radnika, lociranih u jedanaest poslovnih jedinica na širem riječkom području, koji su se počeli baviti isključivo prijevozom putnika uz razvoj turističke djelatnosti.

Početak devedesetih godina bio je presudan za opstanak i daljnji razvoj Autotransa. To su godine tijekom kojih je trajao Domovinski rat i vrijeme osamostaljenja Hrvatske, a istodobno su počele i pripreme za pretvorbu i privatizaciju Autotransa koja je dovršena 16. lipnja 1992. godine, kada Autotrans postaje dioničko društvo.
To je vrijeme ekspanzije na domaće i strano tržište - kupuje se Slavnik-Koper, udio u društvu Croatia-Zadar Line, vrši se pripajanje Autoprometnog poduzeća Požega kojom Autotrans dolazi na područje Slavonije, te se osniva tvrtka Pan Alpen Adria u Njemačkoj koja se brine za pozicioniranje sustava u EU.

Početak novog tisućljeća obilježavaju dvije važne odluke: kupnja Croatiatransa Gospić te osnivanje novog društva na Braču.  Jačanje svoje pozicije na području Like , Autotrans ostvaruje  2008. godine, kada postaje većinski vlasnik tvrtke  Autoprijevoz d.d.  Otočac. Nekoliko godina kasnije, točnije 2013., Grupa se povećala za još jedno dioničko društvo, a to je Autobusni kolodvor Karlovac i daljnji plan je razvoj prijevoza na širem karlovačkom području, što se i ostvaruje 2015. godine, jer u sustav ulazi  Autopromet Slunj.

Sestrinska tvrtka App d.d. Požega intenzivira svoje poslovanje na  području Osječko –baranjske županije, kada joj je u lipnju 2011.godine povjereno obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na novom autobusnom kolodvoru „A“kategorije u Osijeku, za sve vrste autobusnog prijevoza. U isto vrijeme razvijaju se županijski i međužupanijski linijski prijevoz pri čemu se cjelogodišnjim linijama povezalo Osječko-baranjsku županiju sa Zagrebom, Istrom i Dalmacijom. Stalna poslovna ekspanzija nastavlja se i na području Slavonskog Broda, gdje se u ljetnim mjesecima iste godine pristupilo rekonstrukciji  servisno-garažnog centra čija je namjena održavanje autobusa i gospodarskih vozila.

Aktivnosti se nastavljaju i na jugu naše zemlje, u Dalmaciji, jer se Grupi priključuje korčulanski Vojvodić Promet i Korčula bus, a početkom 2016. godine Autotrans preuzima Dalmacija bus iz Stobreča, tvrtku čije će znanje, iskustvo i poznavanje tržišta učvrstiti poziciju na području turistički najpropulzivnije regije Hrvatske. Ovim akvizicijama, grupacija postaje okosnica razvoja i održavanja putničkog prometa na području cijele Hrvatske.

U kolovozu 2017. godine Autotrans grupa je postala dio međunarodne grupacije Arriva.

Osobna iskaznica

Naziv društva:
Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija

Sjedište društva:
Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, Hrvatska

Uprava:
Škurinjska cesta 2a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci:
MBS:040017902

Temeljni kapital:
74.833.600,00 kuna uplaćen u cijelosti

OIB:
19819724166

PDV ID:
HR19819724166

MB:
03330443

ID kod
HR-AB-51-040017902

Uprava društva:
Dražen Divjak, dip.inf. (predsjednik Uprave)

Vedran Tomičić, dipl.oec. (član Uprave)

Predsjednik Nadzornog odbora:
Stephanus Wasser

Bankovni podaci:

PBZ d.d. ZAGREB

 • IBAN: HR10 2340 0091 1102 3838 1

RBA d.d. ZAGREB

 • IBAN: HR88 2484 0081 1035 9919 3

ESB d.d. RIJEKA

 • IBAN: HR58 2402 0061 1003 8813 0, SWIFT: ESBCHR22
 • Agencijski račun: IBAN: HR76 2402 0061 5000 1141 3

ADDIKO BANK d.d. ZAGREB

 • IBAN: HR94 2500 0091 1010 0288 2

HPB d.d. ZAGREB

 • IBAN: HR82 2390 0011 1009 7875 6