Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
12:15 - 13:45
Vrijeme vožnje:
01:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
13:15 - 15:00
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:15 - 16:00
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
15:15 - 16:50
Vrijeme vožnje:
01:35
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
16:50 - 18:25
Vrijeme vožnje:
01:35
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
19:30 - 21:00
Vrijeme vožnje:
01:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
20:45 - 22:10
Vrijeme vožnje:
01:25
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info: