Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
10:00 - 14:00
Vrijeme vožnje:
04:00
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
13:30 - 17:45
Vrijeme vožnje:
04:15
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:00 - 18:00
Vrijeme vožnje:
04:00
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
16:45 - 20:30
Vrijeme vožnje:
03:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
21:00 - 01:00
Vrijeme vožnje:
04:00
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
22:30 - 02:40
Vrijeme vožnje:
04:10
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info: