Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
04:30 - 06:00
Vrijeme vožnje:
01:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
05:00 - 06:45
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
06:15 - 08:10
Vrijeme vožnje:
01:55
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
10:00 - 11:30
Vrijeme vožnje:
01:30
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
11:00 - 12:45
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
12:30 - 14:15
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
13:30 - 15:00
Vrijeme vožnje:
01:30
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info:
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
14:00 - 15:45
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
16:15 - 18:00
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
Osnovna cijena:
First minute:
Polazak - Dolazak
21:00 - 22:25
Vrijeme vožnje:
01:25
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info:
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
22:30 - 00:05
Vrijeme vožnje:
01:35
Prijevoznik:
Autotrans d.d.
Info: