Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
12:30 - 14:15
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
14:00 - 15:45
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
16:15 - 18:00
Vrijeme vožnje:
01:45
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
Info:
 
 
 
Osnovna cijena:
Polazak - Dolazak
21:00 - 22:25
Vrijeme vožnje:
01:25
Prijevoznik:
Panturist d.d. Osijek
koop. Autotrans/Panturist
Info: