Rijeka

Arriva Rijeka

Autotrans d.d.

Adresa:

Trg Žabica 2
51000 Rijeka

Telefon:

060 88 86 66 (cijena po pozivu iznosi 3,75 kn za pozive iz fiksne i 5,05 kn za pozive iz mobilne mreže)

Mail:

info@arriva.com.hr