PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Za besplatne vožnje kući, REC na mobitelu uključi“

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Za besplatne vožnje kući, REC na mobitelu uključi“

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanje u istom.

 

Članak 2.

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, član Arriva grupe (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradni natječaj „Za besplatne vožnje kući, REC na mobitelu uključi“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) u razdoblju od 23.09.2019. godine u 12:00 sati do 31.10.2019. godine u 12:00 sati na području Republike Hrvatske.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena dana 23.09.2019. godine na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/).

 

Članak 3.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba usluga koje pruža Priređivač.

 

Članak 4.

Nagradni natječaj provodi se na službenoj Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i Instagram stranici Priređivača (http://www.instagram.com/arriva.croatia/).

Ovaj natječaj nije ni na koji način povezan s Facebook Ireland Limited. Facebook Ireland Limited ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj natječaj. Također, Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

 

Pravo sudjelovanja

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju studenti, državljani Republike Hrvatske, koji za vrijeme trajanja nagradnog natječaja snime autorski video isječak svojeg putovanja/povratka na fakultet u trajanju od maksimalno 20 sekundi u kojem je jasno vidljiv Arrivin autobus. Sudionici moraju video isječak objaviti na vlastitom Facebook ili Instagram profilu i označiti Arriva Croatia Facebook stranicu odnosno Arriva Croatia Instagram profil.

Svaki sudionik prihvaća da Priređivač dostavljeni video uradak može neograničeno i bez dodatne naknade koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

 

Nagradni fond

Članak 6.

 Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 8 besplatnih autobusnih vožnji mjesečno (ukupno 48 vožnji) u periodu od 6 mjeseci za jednu osobu i MAXtv To Go Osnovni + maxsportplus + HBO + Pickbox. Nagrada se isključivo odnosi na putovanja na relaciji između mjesta prebivališta i mjesta studiranja.
  • 10 x povratna autobusna karta na relacijama u Hrvatskoj
  • 5 x Poklon paket Priređivača

 

Članak 7.

Nagradu iz članka 6. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti, zamijeniti za druge proizvode ili usluge, te dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i koju su osvojili.

 

Odabir i objava dobitnika

Članak 8.

Korištenje lažnih ili dvostrukih profila te opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom sudionika iz nagradnog natječaja.

Iz nagradnog natječaja će biti eliminirani i oni sudionici koji prekrše Pravila ili prijavljuju video uratke uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne osobe ili sadržaj nije u skladu s zakonom.

 

Članak 9.

Odabir pobjednika dana 05.11.2019. godine provest će žiri Priređivača sastavljen od 4 osobe prema kriteriju kreativnosti i originalnosti video uradaka prijavljenih na natječaj.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača najkasnije u roku od 24 sata od odabira.

 

Preuzimanje nagrada

Članak 10.

U roku od 24 sata od njihovog proglašenja, dobitnici su dužni javiti se u inbox stranice s točnim podatcima (ime, prezime, adresa i broj mobilnog telefona). Ukoliko se ne jave u navedenom roku gube pravo na nagradu.

 

Članak 11.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice te dokazati status studenta predočenjem X-ice/valjanog dokumenta za tekuću godinu/potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu.

 

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila.

Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i slanja obavijesti o nagradi.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač njihove navedene osobne podatke koristi u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podatcima koje sudionik učini dostupni u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Podatci svih sudionika bit će čuvani 6 mjeseci od okončanja nagradnog natječaja i isporuke nagrade.

 

Posebne situacije

Članak 14.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr). Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti objavom na Internet stranici (www.arriva.com.hr).

 

Rješavanje sporova

Članak 15.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.