Opći uvjeti prijevoza - grad Rovinj

Opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika na području grada Rovinja pronađi prema liniji prometovanja. 

Opći uvjeti - linija 1

Opći uvjeti - linija 3

Opći uvjeti - linija 4