APP

Autoprometno poduzeće Požega, zajedno s Panturistom, vodeće je prijevozno poduzeće u istočnoj Hrvatskoj. APP povezuje Slavoniju sa drugim dijelovima zemlje, poput Zagreba, Dalmacije, Istre i Kvarnera. Tvrtka ujedno upravlja s četiri autobusne stanice / prodajna mjesta (Slavonski Brod, Požega, Nova Gradiška i Pakrac).

Usluge APP-a:

  • nacionalne lokalne, regionalne i međugradske autobusne linije povezuju gradove duž Slavonije, kao i najveća središta regije sa Zagrebom, Dalmacijom, Istrom i Kvarnerom,
  • međunarodne autobusne usluge između hrvatskih gradova i gradova u Srbiji,
  • ugovorene usluge: usluga prijevoza učenika osnovnih škola,
  • usluge najma autobusa,
  • turističke usluge za domaće i međunarodne klijente i
  • usluge održavanja vozila.

Osim svoje ključne djelatnosti, odnosno javnog prijevoza putnika, APP pruža putničke usluge kao što su prodaja turističkih i putnih aranžmana, iznajmljivanje autobusa, prodaja zrakoplovnih karata, kao i usluge održavanja vozila putem svojih centara za održavanje u Požegi i Slavonskom Brodu, na ukupnoj površini od 20 000 m2.

Također postoji i suvremena termolakirnica u prostoru servisnog centra u Požegi, koja omogućava pružanje usluga za vlastite potrebe, ali isto tako i za pružanje usluga ostalim gospodarskim subjektima.

 

Povijest

APP d.d. svoje početke bilježi 1946. godine, kada je u Požegi osnovana Autostanica u sastavu Slavonskog Autopoduzeća u Osijeku čime je započet organizirani cestovni prijevoz putnika prema drugim mjestima u Slavoniji koji se obavljao kamionima prilagođenim za prijevoz putnika.

 Od 1948. godine Autostanica postaje samostalna, te dobiva ime Kotarsko autosaobraćajno poduzeće Slavonska Požega, koje je kupilo i tri rabljena autobusa, te je po prvi put otvorena redovna linija Požega - Zagreb.

Krajem pedesetih godina prošlog stoljeća poduzeće mijenja naziv u Autosaobraćajno poduzeće Slavonska Požega, te pod poznatom kraticom ASP posluje sve do 1995. godine.

U navedenom razdoblju poduzeće se od malog lokalnog prijevoznika etabliralo u vodeće ime u prijevozu putnika i robe na području bivše Jugoslavije, te je proširilo poslovanje i izgradilo autobusne kolodvore u Požegi i Novoj Gradiški kao i vlastiti servisni centar u Požegi.

Promjene u političkom i gospodarskom životu, raspad Jugoslavije i agresija na Republiku Hrvatsku znatno su utjecali na poslovanje ASP-a u početku devedesetih godina prošlog stoljeća, što je rezultiralo i velikim teškoćama u poslovanju, pa i otvaranju stečaja 1992. godine, koji je rekordno brzo završen iste godine, te je poduzeće uz organizacijske i tržišne promjene nastavilo poslovati. Jedna od organizacijskih promjena bilo je i napuštanje sektora prijevoza roba, odnosno teretnog prometa pa se poduzeće od tada ne bavi navedenom djelatnošću.

Kako je novi Zakon o trgovačkim društvima nalagao, poduzeće se 1995. godine uskladilo s istim, te biva ustrojeno kao dioničko društvo sa svim pripadajućim organima i načinom poslovanja kao i s novim imenom Autoprometno poduzeće d.d. Požega, poznato pod kraticom APP.

Od navedene godine društvo se prilagodilo tržišnom načinu poslovanja te bez velikih pretvorbenih promjena, kao u ostalim poduzećima, započinje rast koji ga je u slijedećih 10 godina ponovo doveo u sam vrh prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj.

U kolovozu 2017. godine Autotrans grupa je postala dio međunarodne grupacije Arriva Deutsche Bahn-a.

Osobna iskaznica

Naziv društva:

Autoprometno poduzeće d.d. za prijevoz putnika i robe, ugostiteljstvo, turizam i servisne usluge

Sjedište društva:

Industrijska 14, 34000 Požega

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu:

MBS:050000968

Temeljni kapital:

19.700.990,00 kn uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica:

41.917 dionica, nominalni iznos dionice: 470,00 HRK

OIB:

34558684527

PDV ID:

HR34558684527

MB:

3320090

ID kod

HR-AB-34-050000968

Uprava društva:

Saša Ilić

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dražen Divjak

Bankovni podaci:

ADDIKO BANK d.d. Zagreb

  • IBAN: HR36 2500 0091 1020 7131 4; BIC: HAABHR22

RBA d.d. Zagreb

  • IBAN: HR80 2484 0081 1049 4482 4

CROATIA BANKA d.d. Zagreb

  • IBAN: HR14 2485 0031 1002 7346 1

PBZ d.d. Zagreb

  • IBAN: HR14 2340 0091 1106 6423 6