Kupi kartu

Ljetni Insta nagradni foto natječaj

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, donosi sljedeća:

 

PRAVILA LJETNOG NAGRADNOG FOTO NATJEČAJA

„Uskoči s Arrivom u ljeto“

 

 I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanje u istom.

 

Članak 2.

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, član Arriva grupe (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje kreativni nagradni foto natječaj „Uskoči s Arrivom u ljeto“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) u razdoblju od 30.06.2020. godine do 28.07.2020. godine na području Republike Hrvatske.

Nagradni natječaj provodi se u 4 kruga:

  1. Prvi krug traje u periodu od 30.06.2020. u 20:00 h do 06.07.2020. u 23:59 h, CET.
  2. Drugi krug traje u periodu od 07.07.2020. u 00:00 h do 13.07.2020. u 23:59 h, CET.
  3. Treći krug traje u periodu od 14.07.2020. u 00:00 h do 20.07.2020. u 23:59 h, CET.
  4. Četvrti krug traje u periodu od 21.07.2020. u 00:00 h do 27.07.2020. u 23:59 h, CET.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena dana 30.06.2020. godine na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i/ili Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/) i/ili Instagram stranici Priređivača (https://www.instagram.com/arriva.croatia/).

 

Članak 3.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba usluga koje pruža Priređivač.

 

Članak 4.

Sva 4 kruga nagradnog natječaja provode se na Instagram stranici Priređivača (https://www.instagram.com/arriva.croatia/).

Ovaj natječaj nije ni na koji način povezan s Facebook Ireland Limited. Facebook Ireland Limited ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj natječaj. Također, Facebook Ireland Limited ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

Ovaj natječaj nije ni na koji način povezan s Instagram, Inc. Instagram, Inc. ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj natječaj. Također, Instagram, Inc. ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

 

II. Način i pravo sudjelovanja

Članak 5.

Da bi sudjelovali u natječaju sudionici trebaju:

  • Pratiti službeni Instagram profil Arrive Hrvatska @arriva.croatia
  • Objaviti na vlastitim Instagram profilima fotografije sa svojih autobusnih putovanja Hrvatskom koje budu napravili u razdoblju trajanja nagradnog natječaja
  • U opisu svoje slike koristiti #UskočiSArrivomULjeto i #idemonamore
  • U opisu svoje slike označiti @arriva.croatia
  • Za vrijeme trajanja natječaja profil sudionika treba biti javan.

 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, iznad 18 godina, koje posjeduju Instagram profil. 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

 

III. Nagradni fond

Članak 7.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

Prvi krug:         1x2 povratne autobusne karte na tuzemnim linijama Arrive Hrvatska

Drugi krug:       1x2 povratne autobusne karte na tuzemnim linijama Arrive Hrvatska

Treći krug:        1x2 povratne autobusne karte na tuzemnim linijama Arrive Hrvatska

Četvrti krug:     1x2 ulaznice za Aquapark Istralandia

1x2 povratne autobusne karte na postojećim tuzemnim linijama Arrive Hrvatska

Autobusne karte osvojene u svakom krugu natječaja mogu se iskoristiti za vožnje do 15.03.2021. godine, ovisno o raspoloživosti. Ulaznice za Aquapark Istralandia mogu se iskoristiti u sezoni 2020. 

Članak 8.

Nagrade iz članka 7. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti, zamijeniti za druge proizvode ili usluge, te dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i koju su osvojili.

 

IV. Odabir i objava dobitnika

Članak 9.

Odabir dobitnika provest će žiri Priređivača sastavljen od 4 osobe prema kriteriju kreativnosti i originalnosti. Ime dobitnika ili dobitnice nagrade svakog pojedinog kruga bit će objavljeno u zasebnoj objavi na Instagram stranici Priređivača, svakog utorka.

Jedna osoba može osvojiti nagradu samo jednom za vrijeme trajanja prvog, drugog i trećeg kruga.

Sve osobe koje su sudjelovale u nagradnom natječaju, bez obzira jesu li ili nisu osvojile nagradu u prvom, drugom ili trećem krugu, imaju pravo sudjelovanja u četvrtom završnom krugu nagradnog natječaja.

Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.

 

Članak 10.

Svi sudionici koji su eliminirani po navedenim stavkama, neće biti posebno obaviješteni o svojoj eliminaciji.

Korištenje lažnih ili dvostrukih profila te opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom sudionika iz nagradnog natječaja.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora eliminirat će se iz nagradnog natječaja.

Iz nagradnog natječaja će biti eliminirani i oni sudionici koji prekrše Pravila ili prijavljuju medijske sadržaje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne osobe ili sadržaj nije u skladu sa zakonom.

 

V. Preuzimanje nagrada

Članak 11.

U roku od 24 sata od njihovog proglašenja, dobitnici su dužni javiti se na email marketing@arriva.com.hr s točnim podatcima (ime, prezime, adresa i broj mobilnog telefona) radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Ukoliko se ne jave u navedenom roku gube pravo na nagradu.

Članak 12.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice.

Članak 13.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

VI. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. 

Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i slanja obavijesti o nagradi.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač javno objavi njihove osobne podatke na službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/arriva.croatia/), bez prethodne suglasnosti.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač njihove navedene osobne podatke koristi u promocijske svrhe bez naknade, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Svi sudionici, i osobe koje se eventualno pojavljuju na fotografijama natječaja, javnim objavljivanjem svojih fotografija na privatnim Instagram profilima, uz korištenje hashtaga #UskočiSArrivomULjeto i #idemonamore i uz označavanje @arriva.croatia, pristaju da Priređivač ostvari pravo na neograničeno korištenje fotografija iz natječaja u promocijske svrhe bez naknade, te da se one mogu objaviti u tiskanom, slikovnom i video materijalu.

Svi sudionici, i osobe koje se eventualno pojavljuju na fotografijama natječaja, javnim objavljivanjem svojih fotografija na privatnim Instagram profilima, uz korištenje hashtaga #UskočiSArrivomULjeto i #idemonamore i uz označavanje @arriva.croatia, pristaju da fotografije postanu trajno vlasništvo Priređivača.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podatcima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Podatci svih sudionika bit će čuvani 6 mjeseci od okončanja nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

 

VII. Posebne situacije

Članak 15.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (npr. epidemija bolesti COVID-19). Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i/ili na službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/arriva.croatia/) i/ili na službenoj Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/). Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti objavom na Internet stranici (www.arriva.com.hr) i/ili na službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/arriva.croatia/) i/ili na službenoj Facebook stranici Priređivača (http://www.facebook.com/arrivacroatia/).

 

VIII. Rješavanje sporova

Članak 16.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.

 

U Cresu, 30. lipnja 2020. godine     

                   

Za AUTOTRANS d.d.

Član Uprave

p.p. Vedran Tomičić, dipl.oec.

   

    Unosom i potvrdom svoje e-mail adrese suglasan sam da se ista pohranjuje i obrađuje u svrhu primanja informacija o putovanjima.