Komercijalne povlastice APP

 

 Kategorije

Jedan smjer

  Jedan smjer a-iskaznica  

 Povratna

Povratna a-iskaznica

Relacije

Važenje povratne

Svi putnici

-

5%

20%

25%

 

90 dana

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

 

90 dana

Mlađi od 26 g., učenici, studenti, stariji od 60 g., umirovljenici 

30%

-

40%

-

 

90 dana

Napomena: Na sljedećim linijama koriste se isključivo popusti Autotransa.

- Požega - Pula - Požega (samo na dijelu relacije od Zagreba do Pule i obratno od Pule do Zagreba).

- Osijek - Pula - Osijek (samo na dijelu relacije od Zagreba do Pule i obratno od Pule do Zagreba).                                                                                                 

- Osijek - Split - Osijek (samo ne dijelu relacije od Zagreba do Splita i obratno od Splita do Zagreba).      

 

 Kategorije

Jedan smjer

  Jedan smjer a-iskaznica  

 Povratna

Povratna a-iskaznica

Relacije

Važenje povratne

Svi putnici

-

-

20%

-

lokal <60km Požeško-slavonska županija

1 dan

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

lokal <60km Požeško-slavonska županija

1 dan

Mlađi od 26 g., učenici, studenti, stariji od 60 g., umirovljenici 

-

-

40%

-

lokal <60km Požeško-slavonska županija

1 dan

 

 Kategorije

Jedan smjer

  Jedan smjer a-iskaznica  

 Povratna

Povratna a-iskaznica

Relacije

Važenje povratne

Svi putnici

-

-

30%

-

lokal <60km Brodsko-posavska županija

1 dan

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

lokal <60km Brodsko-posavska županija

1 dan

Mlađi od 26 g., učenici, studenti, stariji od 60 g., umirovljenici 

40%

-

50%

-

lokal <60km Brodsko-posavska županija

1 dan