Komercijalne povlastice APP

 

Kategorije Jedan smjer Jedan smjer a-iskaznica Povratna Povratna a-iskaznica Relacije Važenje povratne
Svi putnici

-

5%

20%

25%

 

90 dana

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

 

90 dana

Napomena: Na sljedećim linijama koriste se isključivo popusti Autotransa:

  • Požega - Pula - Požega (samo na dijelu relacije od Zagreba do Pule i obratno od Pule do Zagreba)
  • Osijek - Pula - Osijek (samo na dijelu relacije od Zagreba do Pule i obratno od Pule do Zagreba)
  • Osijek - Split - Osijek (samo ne dijelu relacije od Zagreba do Splita i obratno od Splita do Zagreba)      

 

Kategorije Jedan smjer Jedan smjer a-iskaznica Povratna Povratna a-iskaznica Relacije Važenje povratne
Svi putnici

-

-

20%

-

lokal <60km Požeško-slavonska županija

1 dan

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

lokal <60km Požeško-slavonska županija

1 dan

 

Kategorije Jedan smjer Jedan smjer a-iskaznica Povratna Povratna a-iskaznica Relacije Važenje povratne
Svi putnici

-

-

30%

-

lokal <60km Brodsko-posavska županija

1 dan

Djeca do 12 godina

50%

-

50%

-

lokal <60km Brodsko-posavska županija

1 dan