Cjenik korištenja parkirališta na AK Poreč

Visina naknade za parkiranje iznosi:

grupa I – osobni automobili i motocikli
za svaki započeti sat u periodu od 01.11.-30.04. 4,00 kn
dnevna karta u periodu od 01.11.-30.04.

35,00 kn

za svaki započeti sat u periodu od 01.05.-31.10.

9,00 kn

dnevna karta u periodu od 01.05.-31.10.

90,00 kn

 

grupa II – kombi
za svaki započeti sat u periodu od 01.11.-30.04. 7,00 kn
dnevna karta u periodu od 01.11.-30.04

70,00 kn

za svaki započeti sat u periodu od 01.05.-31.10.

10,00 kn

dnevna karta u periodu od 01.05.-31.10.

100,00 kn

 

grupa III – kamperi
za svaki započeti sat u periodu od 01.01.-31.12. 60,00 kn 
dnevna karta u periodu od 01.01.-31.12.

270,00 kn

 

grupa IV – autobusi
za svaki započeti sat u periodu od 01.01.-31.12. 60,00 kn 
dnevna karta u periodu od 01.01.-31.12.

300,00 kn