Opći uvjeti Arriva Affiliate programa

Ovi opći uvjeti Affiliate programa (u nastavku: opći uvjeti) sastavni su dio ugovora koji se sklapa između Autotrans d.d. upravitelja Internet stranice www.arriva.com.hr sa sjedištem u Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres (u nastavku: Autotrans) i vlasnika Internet stranice, koji se putem online registracije prijavi za sudjelovanje u Affiliate programu (u nastavku: Affiliate partner).

Ispunjavanjem online registracije Affiliate programa, Affiliate partner potvrđuje da je pročitao, razumio i da u potpunosti prihvaća pravila i uvjete ovog Affiliate programa.

OPĆE ODREDBE

Ovim općim uvjetima definiraju se uvjeti sudjelovanja, prava i obveze te pravila ponašanja svih sudionika Affiliate programa.

Ovaj program ne predstavlja niti jednu vrstu partnerstva, zajedničkog ulaganja ili bilo kojeg drugog oblika suradnje kojom bi Affiliate partner dobio ovlasti za prezentaciju usluga Arriva Hrvatske, a koji nisu definirani ovim općim uvjetima.

Autotrans ustupa Affiliate partneru neekskluzivno pravo na upotrebu Arriva logotipa, bannera, slika, tekstova, search boxeva i ostalih materijala sa ciljem što kvalitetnije prezentacije ponude usluga Arriva Hrvatske.

Autotrans zadržava sva autorska prava vezana za ime i slogan tvrtke, logotipe, tekstove, računalni program i ostala intelektualna prava.

SEO ODREDBE

Affiliate partner ne smije se koristiti terminima (ključnim riječima) “Arriva”, “Autotrans”, “Panturist” i sličnim nazivima ili drugim srodnim zaštitnim znakovima kako bi poboljšao svoju poziciju na internet tražilicama.

Predstavljanje kao “Arriva”, “Autotrans”, “Panturist” uključujući pogrešno napisane riječi i druge varijante, strogo je zabranjeno te će rezultirati trenutnim raskidom Affiliate ugovora.

Affiliate partner ne smije koristiti termin koji se sastoji od naziva branda i općih pojmova (na primjer Arriva putne karte ili Arriva putovanja).

Affiliate partner ne smije se koristiti terminima brand-ova konkurentskih tvrtki (ili pogrešno napisanim terminima) za privlačenje broja posjeta na www.arriva.com.hr.

Zbog Google funkcije širokog podudaranja (Google expanded broad match), Affiliate partneru se preporuča da uključi termine “Arriva”, “Autotrans”, “Panturist” kao negativne ključne riječi na svim kampanjama kako bi se uklonio rizik od pojavljivanja u pretrazi pod terminima brand-a Arriva.

Svako ponašanje affiliate partnera u suprotnosti sa navedenim odredbama ovih općih uvjeta može rezultirati raskidom Affiliate ugovora, o čemu će affiliate partner biti pravovremeno obaviješten.

Affiliate partner ne smije koristiti termine “Arriva”, “Autotrans”, “Panturist” u svojim URL-ovima, kao na primjer: www.arriva.com.hr ili izvedenice sa pogrešno napisanim riječima ili velikim i malim slovima.

Svi klikovi moraju primarno voditi na stranice partnera kao odredišne stranice (landing pages), sa koje se korisnik upućuje na www.arriva.com.hr. Klikovi nikada direktno ne smiju voditi na www.arriva.com.hr. Preklapanja i skriveni URL-ovi (overlays and masked url) nisu dopušteni.

UVJETI SUDJELOVANJA U AFFILIATE PROGRAMU

Sudjelovati u Affiliate programu može svaka pravna i fizička osoba koja je vlasnik Internet stranice i koja se prijavi u Affiliate program putem online obrasca za registraciju.
Ukoliko prijavljena Internet stranica zadovoljava uvjete za pristupanje u Affiliate program, Autotrans šalje Affiliate partneru korisničko ime i lozinku za pristup u Affiliate partner centar.

Pravo sudjelovanja u Affiliate programu onemogućeno je internet stranicama koje u sebi uključuju sljedeće sadržaje:

  • pornografiju, nasilje ili druge oblike diskriminacije (religijsku, nacionalnu, rasnu, spolnu...)
  • aktivnosti, koje ugrožavaju intelektualna vlasništva i prava
  • sadržaje koji se iz bilo kojeg razloga smatraju nepodobnim za korištenje Arriva affiliate programa

Autotrans pridržava pravo u svakom trenutku Affiliate partneru uskratiti pravo sudjelovanja u Affiliate programu ukoliko tijekom provjere web stranice Affiliate partnera ustanovi postojanje bilo kojeg od gore navedenih sadržaja.

NAČINI POVEZIVANJA

Povezivanje Autotrans-a i Affiliate partnera ostvaruje se putem teksta, slika, bannera ili search box-a. Affiliate Link postavlja se na tekst ili sliku. U slučaju bannera ili search box-a po odabiru željenih parametara dovoljno je kopirati generirani HTML kod i postaviti ga na željeno mjesto unutar vlastite Internet stranice.

Bitno je affiliate link/HTML kod koristiti u izvornom formatu, jer će i najmanja promjena u dodijeljenom linku uzrokovati neispravno funkcioniranje affiliate programa, te se u tom slučaju ne mogu garantirati ispravni podaci vezani uz praćenje prometa Affiliate partnera.

VISINA PROVIZIJE

Affiliate partner ostvaruje proviziju po ostvarenoj prodaji voznih karata realiziranoj putem Affiliate linka/koda. Provizija se obračunava isključivo po osnovnoj usluzi tj. prijevoznini te se neće obračunati u slučaju da je vozna karta stornirana ili vraćena.

U slučaju da se affiliate partneru isplati provizija za prodanu voznu kartu koja je naknadno vraćena, Autotrans će sljedeću isplatu umanjiti za vrijednost provizije koja se odnosi na vraćenu voznu kartu, za što će obavijestiti Affiliate partnera.

Postotak provizije se utvrđuje ovisno o kategoriji partnera u trenutku isplate provizije i to prema mjesečnom prometu na slijedeći način:

Start Partner manje od 19.908,42 Eur prometa 5% provizije
Super Partner od 19.908,42 do 39.816,84 Eur prometa 7% provizije
Premium Partner više od 39.816,84 Eur prometa 8% provizije

U postotke navedene provizije nije uključen porez na dodanu vrijednost.

OBRAČUN I UVJETI PLAĆANJA

Autotrans će izraditi mjesečni obračun prodaje do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec i dostaviti ga Affiliate partneru, koji je dužan na temelju zaprimljenog obračuna ispostaviti račun za proviziju.

Autotrans se obvezuje isplatiti proviziju Affiliate partneru u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa na bankovni račun koji je Affiliate partner upisao u svoj korisnički račun u Affiliate partner centru.

Minimalni mjesečni iznos provizije iznosi 100,00 EUR. Ukoliko Affiliate partner ostvari manju proviziju od propisanog minimalnog mjesečnog iznosa, Autotrans će iznos provizije dodati isplati provizije u slijedećem mjesecu odnosno, ukoliko se navedeni iznos ne ostvari kroz više mjeseci tijekom godine, provizija će se isplatiti bez obzira na visinu iznosa po završetku kalendarske godine, do 15-og u prvom mjesecu slijedeće kalendarske godine. Kod deviznih isplata provizije, Affiliate partner snosi troškove međunarodnog transfera novca.

ODGOVORNOST

Autotrans ne odgovara za štete vezane uz neobračunavanje provizije, ukoliko je do njih došlo zbog nestručnog rukovanja affiliate linkom/kodom ili zbog eventualnih brisanja cookie-ja od strane posjetitelja.

Autotrans ne odgovara za štetu uzrokovanu greškom u radu servera, nestanka električne energije, vremenskim nepogodama i slučajevima "više sile".

Autotrans ne odgovara za netočnost ili propuste u objavljenim cijenama na stranicama www.arriva.com.hr koje mogu proizlaziti iz pogrešaka pri unosu podataka.

Autotrans ne odgovara za štetu nanesenu Internet stranici Affiliate partnera za koju bi se dokazalo da je proizišla iz članstva u affiliate programu.

TRAJANJE AFFILIATE PROGRAMA

Autotrans pridržava pravo na izmjene i dopune ovih općih uvjeta u skladu sa svojim potrebama bez prethodne obavijesti Affiliate partnera. Promjene Affiliate programa stupaju na snagu njihovom objavom na Internet stranici www.arriva.com.hr.

Prihvatom ovih općih uvjeta od strane Affiliate partnera i odobrenjem internet stranica Affiliate partnera od strane Autotransa sklopa se ugovor na neodređeno vrijeme, koji Autotrans i Affiliate partner mogu u svakom trenutku raskinuti bez prethodnih objašnjenja, te raskid nastupa trenutno, s tim da su o raskidu poslovnog odnosa ugovorne strane dužne jedna drugu obavijestiti putem e-maila.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve eventualne sporove nastale provedbom ovih Općih uvjeta Autotrans i Affiliate partnera će pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci prema hrvatskim pravnim pravilima.

U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzije teksta ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom 23. siječnja 2023. godine, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.arriva.com.hr.