Polazak Dolazak
Zagreb   07.12.2023.  13:30 Rijeka   07.12.2023.  16:00
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   07.12.2023.  16:15 Malinska   07.12.2023.  17:17