Polazak Dolazak
Zagreb   07.12.2023.  09:15 Rijeka   07.12.2023.  11:45
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   07.12.2023.  12:00 Malinska   07.12.2023.  13:02