Polazak Dolazak
Zagreb   01.12.2021.  09:15 Rijeka   01.12.2021.  11:45
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   01.12.2021.  12:00 Malinska   01.12.2021.  13:02