Polazak Dolazak
Zagreb   15.11.2019.  13:30 Rijeka   15.11.2019.  16:00
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   15.11.2019.  16:15 Malinska   15.11.2019.  17:17