Polazak Dolazak
Zagreb   05.02.2023.  13:30 Rijeka   05.02.2023.  16:00
vrijeme potrebno za presjedanje 01:00
Rijeka   05.02.2023.  17:00 Mali LoĊĦinj   05.02.2023.  20:15