Polazak Dolazak
Crikvenica   07.12.2023.  14:00 Rijeka   07.12.2023.  14:44
vrijeme potrebno za presjedanje 00:46
Rijeka   07.12.2023.  15:30 Osijek   07.12.2023.  22:10