Polazak Dolazak
Zagreb   05.02.2023.  17:00 Rijeka   05.02.2023.  19:15
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   05.02.2023.  19:30 Malinska   05.02.2023.  20:32