Polazak Dolazak
Zagreb   01.12.2021.  11:15 Rijeka   01.12.2021.  13:30
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   01.12.2021.  13:45 Malinska   01.12.2021.  14:49