Polazak Dolazak
Zagreb   01.12.2021.  10:00 Rijeka   01.12.2021.  12:15
vrijeme potrebno za presjedanje 00:00
Rijeka   01.12.2021.  12:15 Malinska   01.12.2021.  13:10