Polazak Dolazak
Zagreb   05.02.2023.  16:00 Rijeka   05.02.2023.  18:40
vrijeme potrebno za presjedanje 00:50
Rijeka   05.02.2023.  19:30 Malinska   05.02.2023.  20:32