Polazak Dolazak
Zagreb   05.02.2023.  07:30 Rijeka   05.02.2023.  10:10
vrijeme potrebno za presjedanje 00:50
Rijeka   05.02.2023.  11:00 Malinska   05.02.2023.  12:01