Polazak Dolazak
Zagreb   15.11.2019.  11:15 Rijeka   15.11.2019.  13:30
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   15.11.2019.  13:45 Umag   15.11.2019.  16:00