Polazak Dolazak
Zagreb   17.02.2020.  11:15 Rijeka   17.02.2020.  13:30
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   17.02.2020.  13:45 Umag   17.02.2020.  16:00