Polazak Dolazak
Zagreb   15.11.2019.  09:15 Rijeka   15.11.2019.  11:45
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   15.11.2019.  12:00 Malinska   15.11.2019.  13:02