Polazak Dolazak
Zagreb   15.11.2019.  12:00 Rijeka   15.11.2019.  14:10
vrijeme potrebno za presjedanje 00:20
Rijeka   15.11.2019.  14:30 Malinska   15.11.2019.  15:28