Polazak Dolazak
Zagreb   01.12.2021.  13:30 Rijeka   01.12.2021.  16:00
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   01.12.2021.  16:15 Malinska   01.12.2021.  17:17