Polazak Dolazak
Split   28.09.2020.  13:00 Rijeka   28.09.2020.  20:30
vrijeme potrebno za presjedanje 00:35
Rijeka   28.09.2020.  21:05 Pula   28.09.2020.  22:45