Polazak Dolazak
Zagreb   15.11.2019.  17:00 Rijeka   15.11.2019.  19:15
vrijeme potrebno za presjedanje 00:15
Rijeka   15.11.2019.  19:30 Malinska   15.11.2019.  20:32