Novalja

GT grupa d.o.o.

Radno vrijeme / working hours: 05:30 - 20:00

Adresa:

Špital 2
53291 Novalja

Telefon:

+38599 66 42 370

Mail:

info@gtgrupa.hr