Hinfahrt Ankunft
Zadar   18.06.2024.  07:30 Zagreb   18.06.2024.  11:00
Umsteige 02:30
Zagreb   18.06.2024.  13:30 Rovinj   18.06.2024.  18:50