Hinfahrt Ankunft
Rovinj   26.06.2022.  13:15 Zagreb   26.06.2022.  17:55
Umsteige 01:35
Zagreb   26.06.2022.  19:30 Zadar   26.06.2022.  22:30