Hinfahrt Ankunft
Rovinj   21.10.2021.  13:15 Zagreb   21.10.2021.  17:55
Umsteige 01:35
Zagreb   21.10.2021.  19:30 Split   22.10.2021.  01:00