Hinfahrt Ankunft
Rovinj   18.10.2021.  13:15 Zagreb   18.10.2021.  17:55
Umsteige 01:35
Zagreb   18.10.2021.  19:30 Zadar   18.10.2021.  22:30